HOME > 매물검색 > 현대/엘지/이천모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
53
현대 권선형 크레인 …
75HP  8P
전   압 : 415V  회전수 : 710RPM
상태 : 신품가격 : 6,000,000
52
현대모터
400HP  8P
전   압 : 440V  회전수 : 885RPM
상태 : 양호가격 : 14,000,000
51
현대 고압 안전증방폭…
400KW(533HP)  4P
전   압 : 6600V  회전수 : 1788RPM
상태 : 양호가격 : 12,000,000
50
현대 고압 모터
600HP(450KW)  8P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 16,000,000
49
현대 고압 모터
550HP(410KW)  8P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 16,000,000
48
현대 버티컬 모터
250HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1770RPM
상태 : 신품가격 : 7,000,000
47
현대 고효율 모터
60HP  2P
전   압 : 380V  회전수 : 3450RPM
상태 : 신품가격 : 1,700,000
46
현대 고효율 버티컬 …
50HP  2P
전   압 : 380V  회전수 : 3450RPM
상태 : 신품가격 : 1,400,000
45
현대 고효율 버티컬 …
30HP  2P
전   압 : 380V  회전수 : 3450RPM
상태 : 신품가격 : 800,000
44
현대 고압 모터
350HP  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1180RPM
상태 : 양호가격 : 12,000,000
43
현대 버티컬 모터
320HP  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1180RPM
상태 : 신품가격 : 15,000,000
42
현대 버티컬 모터
200HP  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1180RPM
상태 : 신품가격 : 7,000,000
41
현대 버티컬 모터
175HP  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1180RPM
상태 : 신품가격 : 6,500,000
40
현대 버티컬 모터
150HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1770RPM
상태 : 신품가격 : 4,500,000
39
현대모터
150HP  2P
전   압 : 440V  회전수 : 3450RPM
상태 : 신품가격 : 4,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10