HOME > 매물검색 > 현대/엘지/이천모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
172
현대 권선형 양축형
132KW  10P
전   압 : 440V  회전수 :
상태 : 가격 : 10,000,000
171
현대 인버터
350KW  6P
전   압 : 380V  회전수 : 1191RPM
상태 : 미사용가격 : 15,000,000
170
현대 내압 방폭형모터
250KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1782RPM
상태 : 미사용가격 : 12,000,000
169
현대모터
280KW(375HP)  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1185RPM
상태 : 신품가격 : 16,000,000
168
현대 고압모터
110KW  8P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 12,000,000
167
현대 고압모터
320KW  4P
전   압 : 3300V  회전수 : 1190 RPM
상태 : 가격 : 15,000,000
166
현대 고압모터
600KW  4P
전   압 : 3300V  회전수 : 1788 RPM
상태 : 가격 : 16,000,0000
165
현대 고압모터
480KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1192 RPM
상태 : 가격 : 20,000,000
164
현대 고압모터
350KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1191 RPM
상태 : 신품가격 : 15,000,000
163
현대 고압모터
210KW  8P
전   압 : 6600V  회전수 : 889 RPM
상태 : 가격 : 14,000,000
162
현대 고압모터
560KW  6P
전   압 : 3300V  회전수 : 985 RPM
상태 : 가격 : 20,000,000
161
현대 고압모터
560KW  6P
전   압 : 3300V  회전수 : 985 RPM
상태 : 가격 : 20,000,000
160
현대 고압모터
560KW  6P
전   압 : 3300V  회전수 : 985 RPM
상태 : 가격 : 20,000,000
159
현대 고압모터
260KW  4P
전   압 : 3300V  회전수 : 1783RPM
상태 : 가격 : 9,000,000
158
현대 고압모터
800KW  6P
전   압 : 6000V  회전수 : 990RPM
상태 : 가격 : 28,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10