HOME > 고객센터 > 온라인문의및견적
 
 글쓴이 : 홍일선   /   작성일 : 14-07-12 20:19
조회 : 2,815  
상 호(이 름) : 홍일선 이메일 : cheonwoo6430@naver.com
전화번호 : 031-353-6430 FAX : 031-366-6482
날짜 : 2014년07월12일
종 류 : A.C 모터A.C 고압 모타 종류
메이커 : 현대 제품
마 력(HP) : 기타 370 HP
극수(Pole) : 2P 2 Pole
전 압 : 기타 3300 Volt
기타사항 : 고압모타 3300V 280KW 2P 2대 상태 아주좋음!!!